Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

“Wspieraj Seniora”
Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.
INWESTYCJE

Wydarzenia w roku 2020

Gmina Ostrów Lubelski zakupiła w 2020 roku 48 laptopów do szkół podstawowych dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji:

28 sztuk zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

20 sztuk zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Łączne dofinansowanie wyniosło 106 634,60 zł.

 

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa
i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej
i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.

  • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj.
o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności
z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na
infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się

rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,

  • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim informuje, że obecnie prowadzone są prace polegające na wymianie sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim. Gmina finansuje wymianę zasów przyłączeniowych wraz z przyłączem do granicy działki odbiorcy (na podstawie projektu wymiany wodociągu na planowanych odcinkach sieci). Jeżeli odbiorcy posiadają przyłącze na orurowaniu stalowym, prosimy o przeanalizowanie możliwości wymiany na rury polietylenowe, potocznie mówiąc na plastikowe, co w przyszłości zmniejszyłoby częstotliwość awarii czy napraw. Koszty związane z odbudową takiego przyłącza ponosi odbiorca.

Prosimy o rozsądne przeanalizowanie sprawy.

 

Robert Powałka

Dyrektor ZGKiM w Ostrowie Lubelskim

Stopień:  1, prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywami wiatru
do 90 km/h. Miejscami grad.
Ważne: od godz. 14:00 dnia 05.10.2020 do godz. 22:00 dnia 05.10.2020
Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.
synoptyk: IMGW-PIB: Ilona Bazyluk
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

1 października nastąpiło oficjalne otwarcie zakończonych inwestycji drogowych zrealizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie oddano do użytku drogi gminne w Rozkopaczewie, Kolechowicach i w miejscowości Kaznów Kolonia.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie zakończonych inwestycji drogowych realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych odbyło się 1 października br. Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje drogowe dotyczyły następujących zadań: „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie”, „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach” i „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii”, które realizowano w latach 2019-2020. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi blisko 7 km.

Pośród znamienitych gości nie zabrakło Lecha Sprawki - Wojewody Lubelskiego, Lucjana Mileszczyka – wicestarosty Lubartowskiego, Ks. Stanisława Kluski – Proboszcza parafii Ostrów Lubelski, Ks. mgr Stanisława Jastrzębskiego - Proboszcza parafii Rozkopaczew, Pawła Szumery – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Andrzeja Sieńko– Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Roberta Świtki – Dyrektora Oddziału PBDiM Mińsk Mazowiecki, Ryszarda Siatki – Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie, Pawła Petryszaka - kierownika budowy, Jerzego Sobicha – Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z radnymi i sołtysami oraz Roberta Powałki – Dyrektora ZGKiM.

Przebudowa dróg realizowana w latach 2019-2020 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie o łącznej długości 2,987 km, koszt kwalifikowalny 2.100.193,77, koszt dofinansowania 1.470.135,00;

Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach o łącznej długości 1,239 km, koszt kwalifikowalny 963.910,19, koszt dofinansowania 674.737,00;

Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii o łącznej długości 2,768 km, koszt kwalifikowalny 1.557.504,45, koszt dofinansowania 1.090.253,00.

Łączny koszt kwalifikowalny 4.621.608,41;

Łączny koszt dofinansowania 3.235.125,00.

Projekty miały na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników dróg oraz poprawę stanu nawierzchni zniszczonej przez wiele lat eksploatacji.


https://lublin.tvp.pl/50134292/1-pazdziernika-2020-g-1830    od 15:02

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi