Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

“Wspieraj Seniora”
Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.
INWESTYCJE

Wydarzenia w roku 2020

GRYPSY Z CELI ŚMIERCI koncert słowno-muzyczny poświęcony pamięci Łukasza Cieplińskiego odbył się 17 września 2020r. w Sali kinowej ostrowskiego Centrum Kultury.

 Na warstwę słowną złożyły się zapiski z więzienia jakie do swojej żony Jadwigi i syna Andrzeja skierował podpułkownik Łukasz Ciepliński pseudonim "Pług"- dowódca IV komendy zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Żołnierz Wyklęty. Jest to zapis testamentu katolika i patrioty z ponadczasowym, uniwersalnym przesłaniem, chwytający za serce każdego, któremu bliskie są wartości takie jak: "Bóg, honor i ojczyzna". W wydarzeniu udział wzięli: aktor młodego pokolenia Marcin Kwaśny, znany z takich filmów o Żołnierzach Niezłomnych jak: „Historia Roja”, ”Pilecki” czy „Wyklęty” oraz saksofonista, wybitny muzyk i kompozytor Marcin Świderski. Muzyka film pt Ulica.
Łukasz Ciepliński, niezłomny dowódca AK i WiN, walczył z Niemcami, a następnie z sowieckim okupantem, więzień komunistycznej katowni, zamordowany strzałem w tył głowy przez komunistów, symbol nieugiętej postawy wobec komunistycznej władzy. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. Postać Łukasza Cieplińskiego znalazła się na marginesie historii, dlatego ważnym jest nauczanie i przypominane o tych, zapomnianych żołnierzach, którzy stawiali zbrojny opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu i sowietyzacji Polski.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że od 21 września 2020 roku rozpocznie się wymiana czynnika solarnego w instalacjach solarnych zamontowanych w 2014 roku w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonawcą jest PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina.

Po wykonaniu powyższych czynności serwisowych zostaną rozpoczęte czynności zmierzające do przeniesienia prawa własności do instalacji solarnej na rzecz Mieszkańca.

16.09.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelski podpisano umowę z PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina na wymianę czynnika solarnego w 506 instalacjach solarnych zamontowanych w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wartość umowy: 128 535,00 zł.

Termin wykonania: 60 dni.

Ostrów Lubelski 12.09.2020 r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim informuje, iż decyzją ONS-HK.721/97/2020 z dnia 12.09.2020 r. wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie (doręczoną do ZGK i M w dniu jak wyżej o godzinie 11:59) oceniającą jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrowie Lubelskim oraz po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.09.2020 r., informujemy mieszkańców Ostrowa Lubelskiego, Bójek i działek rekreacyjnych nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim, iż woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrowie Lubelskim jest przydatna do spożycia przez ludzi, tj. spełnia wymagania przepisów w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w pkt 1 i pkt 2 część A tabela nr 1 załącznika nr 1 oraz w pkt 1 część C tabela nr 1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W chwili obecnej prowadzona jest stała dezynfekcja wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ostrowie Lubelskim.

W czwartek 10 września w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, odbyło się pierwsze spotkanie infomacyjne inicjujące budowę i uruchomienie połączenia kolejowego na trasie Bogdanka – Łęczna – Ostrów Lubelski – Parczew. W zgromadzeniu udział wzięli Przemysław Czarnek Poseł na Sejm RP, Jerzy Maśluch Starosta Parczewski, Lucjan Mileszczyk Wicestarosta Lubartowski oraz przedstawiciele poszczególnych gmin z Parczewa, Uścimowa, Ludwina, Niedźwiady oraz Ostrowa, którzy wyrazili chęć współpracy. Inwestycja ta połączyłaby trzy powiaty: łęczyński, lubartowski oraz parczewski, a w dalszej perspektywie świdnicki i lubelski. Na podstawie mapy potencjalnego przebiegu linii kolejowej opracowanej przez Biuro Ministerstwa Infrastruktury, nowa trasa przebiegałaby przez mało zurbanizowane, płaskie tereny następujących gmin: Parczew, Siemień, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Uścimów, Ludwin, Łęczna i Puchaczów, dając tym samym szamsę na rozwój i promocję tych terenów. Na powyższej trasie miałby być realizowany ruch pasażerski i towarowy.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi