Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

205031 thumb

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

W 2021 ROKU

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Gminne obchody 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
Ostrów Lubelski liderem inwestycji w województwie lubelskim
Informujemy, że 9 października 2021 r. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018-2020, w którym pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat na realizację zadań inwestycyjnych.
Gmina Ostrów Lubelski w grupie porównawczej 10 gmin miejsko-wiejskich w Polsce o zbliżonej liczbie ludności.
Jak wypadamy na tle innych gmin w kraju pod względem realizowanych dochodów i wydatków?
INWESTYCJE
Fotorelacja z akcji poboru krwi
CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ GMINIE W 2020 ROKU ?

Wydarzenia w roku 2021

14697737126158

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Województwa Lubelskiego zostaną włączone syreny alarmowe. To forma symbolicznego hołdu złożonego bohaterkom i bohaterom zrywu z 1944 roku. Syreny alarmowe zostaną włączone o godzinie 17.00 w niedzielę 1 sierpnia. Nadawany będzie jednominutowy, ciągły sygnał dźwiękowy.

Zatrzymajmy się i chwilą ciszy uczcijmy pamięć warszawskich powstańców.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:130

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2021 do godz. 07:00 dnia 29.07.2021

Obszar: zlewnie Wieprza oraz Bugu po Krzyczew (lubelskie)

Przebieg: W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (ostrzeżenie.pdf)OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM 141 kB69

Czytaj więcej: OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

2 LBOT odznk pam 2017 V

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji dla Bezpieczeństwa „PRO PATRIA”, organizator Obozu Przysposobienia Obronnego na terenie Zespołu Szkół przy ulicy Unickiej 5 w Ostrowie Lubelskim, we współpracy z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej organizuje dnia 25 lipca 2021 roku imprezę promocyjną skierowaną tak do uczestników obozu, jak i do mieszkańców rejonu Ostrowa Lubelskiego.

W ramach działań promocyjnych zaplanowany jest pokaz sprzętu wojskowego, między innymi: broni strzeleckiej (np. MSBS „GROT”, karabiny wyborowe), moździerze, sprzęt do obserwacji pola walki, pojazd terenowy …

Można będzie uzyskać informacje na temat misji WOT i zasad pełnienia służby w tej formacji. Planowane rozpoczęcie imprezy: godzina 11:00.

 

Serdecznie zapraszamy.

Komendant Obozu Przysposobienia Obronnego

kpr. pchor. Romuald Witamborski

sro lubelszczyzna

22 lipca 2021 r. nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej w Kaznowie, drogi gminnej w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice oraz przebudowanego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Kolechowicach Folwarku. W uroczystości udział wzięli między innymi: Robert Gmitruczuk- Wicewojewoda Lubelski, Michał Mulawa- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, przedstawicielPrzemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki, przedstawiciel Pana Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiciele Senatora Stanisława Gogacza, Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta Lubartowski, Jarosław Budka- Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego, Eliza Smoleń – Wójt Gminy Uścimów, przedstawiciel Wójta Gminy Serniki, przedstawiciel Wójta Gminy Niedźwiada ksiądz Stanisław Kluska – proboszcz parafii w Ostrowie Lubelskim, Marek Krakowski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Piotr Gajewski – Naczelnik Wydziału Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Ryszard Siatka – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Grzegorz Jaworski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, Janusz Białek – Prezes PRD Lubartów, Marek Najda – kierownik budowy PRD Lubartów, Wojciech Obroślak – kierownik budowy PRD Lubartów oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radni, sołtysi i mieszkańcy.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Dofinansowanie zakończonych inwestycji drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu Województwa Lubelskiego stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje drogowe dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L w Kaznowie realizowana w latach 2020-2021 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o długości 1308,5 m. Wartość robót budowlanych 2 322 813,52 zł. Wykonane zostały chodniki i zjazdy o pow. 1937 m2. Długość chodnika 879 m.

- Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice realizowana w latach 2020-2021 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o długości 3341 m. Wartość robót budowlanych 1 730 945,54 zł.

- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 103622L z drogą wojewódzką nr 813 w Kolechowicach Folwarku realizowana w 2021roku wspólnie z Województwem Lubelskim. Wartość robót budowlanych 106 736,23 zł.

Projekty mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników dróg oraz stanu nawierzchni zniszczonej przez wieloletnią eksploatację. Przeprowadzone inwestycje drogowe wpłynęły pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości, spełniły marzenia i wieloletnie oczekiwania mieszkańców Kaznowa, Kolechowic, Kolechowic-Folwarku i Kolechowic-Kolonii - zaznaczył Józef Gruszczyk Burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

 

Podziękowania składam Parlamentarzystom, Wojewodzie Lubelskiemu, Zarządowi Województwa Lubelskiego oraz Staroście i Zarządowi Powiatu Lubartowskiego za wspaniałą współpracę, zainteresowanie naszymi sprawami oraz dofinansowanie przebudowy dróg. Za udział w realizacji tych inwestycji dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, wykonawcom, radnym, sołtysom oraz mieszkańcom. Niech te inwestycje służą nam jak najlepiej i przyczynią się do poprawy jakości życia”.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

Józef Gruszczyk

Otwarcie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Kolechowicach-Folwark

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie i poświęcenie zakończonych trzech inwestycji drogowych zrealizowanych w 2021...

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Formularz uwag.odt)Formularz uwag 14 kB86
Pobierz plik (oferta.pdf)Oferta 250 kB141

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Ostrów...

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego uprzejmie informuje, iż w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2021 r., do 1 marca 2021 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2020 r., do 31 stycznia 2021 r.,

b) od 2 sierpnia 2021 r., do 31 sierpnia 2021 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r., do 31 lipca 2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (klauzula akcyza 2.odt)Klauzula RODO 91 kB100
Pobierz plik (oświadczenie akcyza.odt)OŚWIADCZENIE 20 kB99
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019-2.pdf)Wzór wniosku 797 kB200

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w 2021 r.

 

W niedzielę 11 lipca nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim zorganizowaliśmy Charytatywny Piknik na rzecz sióstr Moniki i Mileny Koziej. Obie chorują na bardzo rzadką chorobę o podłożu genetycznym - Zespół Freidricha. Dzielenie się swoimi umiejętnościami, pasją i pracą jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich możemy dokonać, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrego serca udało się zebrać kwotę: 5 155 zł. Zebrane środki pozwolą pokryć cześć kosztu turnusu, który waha się od 12 do 14 tysięcy złotych za kilkunastodniowy pobyt w klinice. Piknik w Ostrowie to kontynuacja trzydniowej imprezy „ROZKOPACZEW NA OFF-ROAD-DZIE Festyn Rodzinny” której organizatorem była grupa Terenowe Niedźwiedzie i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie.
W imieniu sióstr wszystkim organizatorom, wystawcom i darczyńcom składamy gorące podziękowania.

Galerię zdjęć...

xxxx

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi