Logo WFOSIGW Lublin

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa nowej studni głębinowej

przy istniejącym ujęciu wody w Ostrowie Lubelskim”

 

 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie