Godzina i data wydania: godz. 11:39 dnia 07.05.2019

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko /stopień zagrożenia: Przymrozki /1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 00:00 dnia 08.05.2019 r. do godziny 07:30 dnia 08.05.2019r.

Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury od -1oC,

a przy gruncie do -4oC.