odznaka
75. rocznica pobytu i walk 27 WDP AK  powstała z oddziałów samoobrony, które były powoływane w celu ochrony ludności polskiej zagrożonej czystkami etnicznymi z rąk nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu oraz przygotowania do realizacji planu „Burza”.

W byłej leśniczówce „Gościniec” na skraju Lasów Parczewskich od strony Ostrowa Lubelskiego w niedzielę, 16 czerwca odbyło się spotkanie upamiętniające 75. rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w ramach akcji “Burza” na Lubelszczyźnie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Uroczystości przypominające fragment historii dywizji zorganizowało lubelskie środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Współorganizatorami rocznicowego spotkania byli: Nadleśnictwo Parczew, Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego i Wójt Uścimowa. Rangę uroczystości podniosły licznie zgromadzone poczty sztandarowe i znamienici goście. Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ks. prał. Zbigniewa Kuzię Duszpasterza Ludzi Pracy złożono wiązanki i wręczono odznaczenia. Andrzej Mazurek Prezes Środowiska Lubelskiego 27 WDP AK odznacz sztandar Miasta i Gminy Ostrów Lubelski odznaką honorową „AKCJA BURZA”. Odznaka przyznawana jest, w pierwszej kolejności, żołnierzom uczestniczącym w Akcji Burza. Ostrów Lubelski jest jednym z dwóch miast, którym jako pierwszym przyznano to odznaczenie.  Żołnierze 27 WDP AK chcieli w ten sposób wyrazić wdzięczność lokalnej społeczności za to jak byli przyjęci latem 1944 r. za opiekę i troskę. A także za pamięć o czynach 27 WDP AK na ziemie Lubartowskiej.

Na tę uroczystość młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałem gimnazjalnym pod opieką: Beaty Czapskiej i Ewy Dziadko przygotowały  część artystyczną. Spotkanie w Lasach Parczewskich zakończył „Bieg Pokoleń”i „Bieg Jagielloński” ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka.

W programie imprezy znalazło się też ognisko, bigos i grochówka. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć oraz wystawy “Burza. Armia Krajowa w 1944 roku”.