W niedzielę, 14 lipca obchodziliśmy 76. rocznicę ludobójstwa Polaków na Wołyniu oraz 75. rocznicę ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie. Mszą świętą sprawowaną przez księdza Jana Miedzianowskiego w intencji ofiar rozpoczęły się gminne uroczystości. Udział w nich wzięły władzę miasta, radni, sołtysi, poczty sztandarowe a także społeczność lokalna. Koncert patriotyczny w wykonaniu orkiestry dętej OSP uświetnił niedzielne uroczystości, a złożone wiązanki i zapalone znicze pod krzyżem milenijnym oraz tablicą przy Urzędzie Miejskim uczciły pamięć poległych ofiar.