22 lipca 2019 roku została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie  utworzenia i wyposażenia Klubu “Senior+” w Kolechowicach Folwarku.

Wartość projektu: 208 180,86 zł.

Kwota dotacji: 149 900,00 zł. 

Wkład własny:  58 281,85 zł.

Inwestycja zrealizowana zostanie w 2019 roku. Aktualnie trwa postepowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2019, Moduł 1 „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”.

 senior plus logo