Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

– Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 kilometr kwadratowy.
– Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
– Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
– Nie wolno dotykać szczepionki!
– Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
– Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
– Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
– Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

*Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

 unnamed