8 grudnia br. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk uczestniczył w spotkaniu samorządowców województwa lubelskiego z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem. Głównym tematem rozmów były m.in. sprawy dotyczące rządowego programu “Zdalna szkoła” przeznaczonego na wsparcie nauki zdalnej a także przygotowania do powrotu uczniów do szkół po feriach zimowych. Ponadto poruszono sprawy dotyczące potrzeby  wprowadzenia zmian w systemie finansowania i organizacji oświaty w Polsce. 

   Samorządowcy podkreślali, że finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej gminom subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne. Poziom niezbędnego udziału własnych środków w finansowaniu podstawowych działań oświatowych uniemożliwia prawidłową realizację zadań własnych gminy, kosztem rezygnacji z realizacji inwestycji potrzebnych mieszkańcom i determinuje jej rozwój. Wysokość otrzymywanej z budżetu państwa subwencji nie daje możliwości zapewnienia finansowania oświaty na poziomie odpowiadającym potrzebom. Gmina jest zmuszona dofinansowywać to zadanie z własnych środków. Niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie zmian w systemie finansowania i organizacji oświaty, ponieważ jest to obszar finansów samorządowych, który generuje ogromne koszty, na które samorządy, jako rzeczywisty realizator zadań nie mają znaczącego i realnego wpływu.