Użytkownicy instalacji solarnych zamontowanych w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” proszeni są o dostarczenie do urzędu miejskiego podpisanych umów przeniesienia własności.