W dniu 13 października 2021 r. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk uczestniczył w obchodach Jubileuszu 25-lecia działalności Lubelskiej Izby Rolniczej po jej reaktywacji na mocy Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku. 

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wojciechowie pw. Św. Teodora z udziałem pocztu sztandarowego Lubelskiej Izby Rolniczej, zaproszonych gości i delegatów. Msza św. odprawiona została w intencjach lubelskich rolników, delegatów przez Ks. Jana Hałasę – Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Teodora w Wojciechowie i Ks. Piotra Ochala – Duszpasterza Rolników i Mieszkańców Wsi. W trakcie mszy świętej poświęcona została tablica upamiętniająca Św. P. Tadeusza Skibę – Delegata i Pracownika Lubelskiej Izby Rolniczej.

Historia Lubelskiej Izby Rolniczej

W dniu 10 lutego 1933 r. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych nadał statut Lubelskiej Izbie Rolniczej. Na podstawie tego dokumentu izba działała do wybuchu II Wojny Światowej. Dzięki zapałowi i wytrwałej pracy, w tym krótkim czasie Lubelska Izba stworzyła dużą dobrze funkcjonującą instytucję. W 1938 r. Walne Zgromadzenie Izby tworzyło 50–ciu Radców. W Izbie było zatrudnionych 54 pracowników.
W okresie okupacji Niemcy ograniczyli działalność Lubelskiej Izby Rolniczej do zbierania kontrybucji. Funkcjonowały dalej wszystkie zakłady i majątek Felin. W tym okresie praca w zakładach doświadczalnych izby wystarczała jedynie na utrzymanie jej pracowników. Dawała jednak zwolnienie z wywózki na roboty do Niemiec.
Dekret PKWN 1945 r. zlikwidował izby. Majątek Lubelskiej Izby Rolniczej w latach 1946-47 w całości przejął Związek Samopomoc Chłopska.
Lubelska Izba Rolnicza odrodziła się w 1996 r. W związku z tym, że ustawa o izbach z 1995 r. nie przewidziała ciągłości przedwojennej izby trzeba było zaczynać od podstaw.