Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2024

 

 DSC0057My pamiętamy pełną prawdę, pełną historię o tamtych czasach. Pamiętamy w szczególności czyn i poświęcenie Żołnierzy Niezłomnych, ale pamiętamy również o tych wszystkich, którzy Niezłomnych Żołnierzy torturowali. Pamiętamy po to, żeby logicznie i sensownie budować przyszłość naszej Ojczyzny. Pamiętamy!”

W piątek, 1 marca w Ostrowie Lubelskim oddaliśmy hołd Żołnierzom Niezłomnym – Wyklętym. Tym, którzy mieli zostać zapomniani na zawsze, ponieważ nie mogli zaakceptować Polski zniewolonej i zsowietyzowanej. Zostali wyklęci przez system komunistyczny i ludzi, którzy ten system tworzyli. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą. Władze miasta, dzieci oraz młodzież ze szkół gminnych wraz z opiekunami, poczty sztandarowe a także społeczność lokalna modlili się w intencji poległych. Następnie Burmistrz z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim wraz z uczniami złożyli symboliczne wiązanki i zapalili znicze. Obchodom towarzyszył Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, w którym udział wzięli uczniowie gminnych szkół podstawowych oraz młodzież z Zespołu Szkół.

Obchodząc Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dajemy świadectwo, że ludzie którzy oddawali swoje życie przed kilkudziesięcioma laty nie zginęli daremnie. Zdradzeni w tragicznych okolicznościach, jednak wygrali. Wygrali, ponieważ my dzisiaj oddając im hołd – nie dajemy zginąć poległym… Oni polegli, ale nie zginęli.

Cześć i chwała Bohaterom!

Czytaj więcej: Gminne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W czwartek 29 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Nowy samochód marki FORD Transit został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. Dofinansowanie zakupu busa było możliwe dzięki programowi „Wyrównywanie różnic między regionami III" w ramach obszaru D. Nowy środek transportu przystosowany jest do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wysokość dofinansowania wyniosła 135 tys. zł, natomiast całość inwestycji to kwota 198 tys. zł. Na zakup samochodu gmina dołożyła 63 tys. zł.

W wydarzeniu wzięła udział Pani Małgorzata Paprota Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, w imieniu Starosty Lubartowskiego Pan Jerzy Piekarczyk Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Proboszcz ostrowskiej parafii ks. Stanisław Kluska, Burmistrz Ostrowa Józef Gruszczyk, Sekretarz Gminy Sylwia Szczepańska, Skarbnik Gminy Agnieszka Brzyska, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Kosiak a także Dyrektorzy szkół gminnych wraz z uczniami oraz pracownicy jednostek.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w pozyskanie środków na zakup tego pojazdu. Mamy nadzieję, że posłuży nam on przez długie lata.

 

DSC06980

 

Gmina Ostrów Lubelski pozyskała od PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie dwa pojazdy typu cargo do użytku wewnętrznego instytucji podległych samorządowi. Uroczyste przekazanie kluczy do Opla Combo i Peugota Partner z rąk pana Grzegorza Doleckiego wiceprezesa spółki na ręce burmistrza Józefa Gruszczyka miało miejsce we wtorek 20 lutego br. Serdecznie dziękujemy zarządowi spółki PGE Dystrybucja za przekazanie pojazdów.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat. Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 483 o pow. 0,1849 ha, położoną w obrębie 0001 Ostrów Lubelski – miasto, użyczenie na cele związane z realizacją zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 22.02.2024 r. do 14.03.2024 r.

Informacja: Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1 (pokój nr 1), tel. 81 8520003 wew. 26.

https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=228&action=details&document_id=1988039

 

14 lutego 2024 roku została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim na utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Samorządowym Żłobku nr 1 w Ostrowie Lubelskim.

Wysokość dofinansowania to 2 035 025,05 zł.

W ramach zadania zostanie utworzony żłobek dla 50 dzieci do 3 roku życia. Termin wykonania zadania – do 2026 roku.

 

W piątek, 16 lutego o godzinie 10.00 w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyła się sesja popularnonaukowa, która rozpoczęła obchody Uroczystości Poświęconych Upamiętnieniu Martyrologii Unitów Pochodzących z miejscowości Jamy. W niedzielę, 18 lutego nastąpiła druga część spotkania, czyli odsłonięcie i poświęcenie tablicy „Pamięci Unitów” w Jamach. W uroczystościach uczestniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

     Sesją popularnonaukową rozpoczęły się gminne uroczystości upamiętnienia Martyrologii Unitów. Uczestników wydarzenia powitał burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, który wprowadził zebranych w temat spotkania a także przybliżył jego cel. Sesję rozpoczął wykład księdza prałata Bernarda Błońskiego dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach na temat Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Następnym prelegentem był redaktor Stanisław Jadczak, historyk i regionalista, który w swoim wystąpieniu przybliżył zgromadzonym historię martyrologii unitów z Jam w oparciu o listy zesłanych w głąb Rosji. Sesję podsumował wykład profesora Eugeniusza Niebelskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który opowiedział o Tunce, czyli miejscowości w której osiedlano księży zesłańców po 1863 roku. Sesji popularnonaukowej towarzyszyła wystawa poświęcona fragmentom listów zesłańców.
     Przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich oraz samorządowych, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy, jak również właściciele przedsiębiorstw, regionaliści oraz przedstawiciele stowarzyszeń i miłośników Ziemi Ostrowa Lubelskiego, Druhny i Druhowie OSP, a przede wszystkim licznie zgromadzona młodzież, parafianie i mieszkańcy uczestniczyli w drugim dniu Uroczystości Poświęconych Upamiętnieniu Martyrologii Unitów Pochodzących z Gminy Ostrów Lubelski. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 18 lutego i rozpoczęło się Mszą świętą w intencji unitów, którzy na terenie parafii oddali życie, byli na wygnaniu, byli w więzieniach, a także za zbawienie tych wszystkich, którzy oddali życie za wierność Kościołowi Katolickiemu, za wierność naszej ojczyźnie. Mszy przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. Po Eucharystii nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy „Pamięci Unitów” w Jamach. Następnie, przy tablicy, delegacje złożyły wieńce i zostały zapalone znicze. Ostatnim punktem spotkania był występ zespołu śpiewaczego „Ostrowianki – Polesianki”.

Czytaj więcej: Uroczystości Poświęcone Upamiętnieniu Martyrologii Unitów Pochodzących z Gminy Ostrów Lubelski

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
a) 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy weryfikacji spełniania kryterium dochodowego będzie brana pod uwagę wysokość dochodów danego gospodarstwa domowego z 2022 roku.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w
2022 r. wyniósł:  5549 zł tj. 462,41 zł miesięcznie.
Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi