Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2023

1460x616

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Najważniejsze rozwiązania

Obecnie termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy upływa 30 października 2023 r. Jednak ze względu na liczne prośby od organizacji rolniczych, rząd przedłuża ten termin do 17 listopada 2023 r.
Ponadto umożliwione zostanie udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy, z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
Możliwość uzyskania pomocy powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej rolników, a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Zgłoś suszę rolniczą – kampania 2023.pdf)Zgłoś suszę rolniczą – kampania 2023 Instrukcja użytkownika 3174 kB41

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Lubelski Klub Karate Kyokushin w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać osobiście pisemnie do dnia 13 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim pod adresem: 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,

- Siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

- Na stronie internetowej urzędu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (oferta.pdf)Oferta 2847 kB38

Rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ostrów Lubelski. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją naszej gminy. Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwala mieszkańcom w sposób rzeczywisty wpływać na działania, jakie podjęte zostaną w Gminie Ostrów Lubelski w kolejnych latach. Aby zgłosić propozycję projektu lub przedsięwzięcia do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Ostrów Lubelski należy wypełnić wzór formularza, który dostępny będzie w formie elektronicznej lub papierowej.
Sposób zgłaszania propozycji: 
• drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim adres: www.ostrowlubelski.pl
• w formie papierowej. Wersja papierowa formularza do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostępna będzie w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

Wypełnione formularze papierowe oraz elektronicznie należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2023 r.
Zapraszamy do zgłaszania propozycji.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI.docx)ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI  14 kB64
Pobierz plik (fiszka-2.pdf)FISZKA 91 kB48
Pobierz plik (Obwieszczenie_nabor_przedsiewiziec-1.pdf)OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OSTROWA LUBELSKIEGO  57 kB45

Gmina Ostrów Lubelski informuje że otrzymała informację dotyczącą budowy sieci dostępu do bardzo szybkiego Internetu, który to projekt jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa – jednostkę podległą Ministerstwu Cyfryzacji. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na przełomie października i listopada br., a projekty muszą się zakończyć najpóźniej do połowy 2026 roku. Poniżej załączamy informację otrzymaną od w/w jednostki o adresach, które zostaną objęte projektem. Dodatkowo, informujemy że w projekcie przewidziano mechanizm uzupełnienia projektów o adresy, które z różnych przyczyn nie znalazły się na załączonej liście, a są tzw. białymi plamami. Zachęcamy również do korzystania ze strony internetowej https://internet.gov.pl, na której na bieżąco aktualizowane są informacje o usługach dostępu do Internetu.
internet

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (adresy.ods)Gmina Ostrów Lubelski-adresy objęte projektem 176 kB268

Warunki wypłaty diety dla mężów zaufania:

1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł.


2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.


3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.


4. Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.


5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (wniosek o wypłatę diety.pdf)WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY 82 kB25

IMG 20231018 105327
18 października br. nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie nowo powstałego placu zabaw w Rozkopaczewie II. Poświęcenia dokonał ks. Stanisław Jastrzębski proboszcz Parafii w Rozkopaczewie zaś wstęgę przecięli Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni, Sołtysi, Sekretarz Gminy, Paweł Waśniowski Dyrektor Biura LGR w Lubartowie, Aleksander Woźniak projektant, inspektor nadzoru, Anna Czubacka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie wraz z delegacją dzieci oraz mieszkańcy. W ramach umowy wykonawca zamontował 13 urządzeń placu zabaw na działce przy budynku remizy OSP w Rozkopaczewie II. Na realizację zadania gmina Ostrów Lubelski pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w wysokości 73 711,00 zł. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie przygotowanych przez Panią Łucję Kwiatkowską, Annę Budzyńską oraz Annę Herbę.

Czytaj więcej: Plac zabaw w Rozkopaczewie II już otwarty!

Podkategorie

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi