Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2023

og image large 667x350

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.), w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. W celu weryfikacji uprawnień do skorzystania z w/w przewozu osób niepełnosprawnych należy okazać stosowne orzeczenie do wglądu.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski za pośrednictwem poczty lub ePUAP: (um1234) do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 17:00.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

 

Janusz Kobyłka wyruszył w rajd dla Hospicjum Św. Anny w Lubartowie, który będzie liczył około 2000 km. W jego pierwszej części Pan Janusz będzie odwiedzał miejscowości na terenie naszego powiatu, odwiedzając m.in. tamtejsze instytucje, targowiska i firmy będzie przekazywał informacje o hospicjum i zachęcał do wsparcia jego rozbudowy, która właśnie trwa. Jeśli pozwoli na to pogoda- w drugim etapie przejedzie około 1000 km poza granicami naszego powiatu odwiedzając m.in. Włodawę, Białystok, Radom i Sandomierz. We wtorek 3 października, odwiedził Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim.

 Hospicjum można pomóc poprzez wsparcie finansowe na numer konta: 

Bank PEKAO SA I O/Lubartów 80 1240 2409 1111 0010 0572 8713

Szczegóły na stronie http://hospicjum.lubartow.pl/

IMG 8522   IMG 85271

 

 

W niedzielę, 1 października Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk wraz z Sekretarzem Sylwią Szczepańską wzięli udział w Jubileuszu 60- lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Kaznowie.
Na ręce Dyrekcji, grona pedagogicznego, dzieci, młodzieży a także rodziców składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów w pracy pedagogiczno-wychowawczej. Życzymy dalszej, owocnej pracy z dziećmi i młodzież oraz kolejnych wspaniałych rocznic. Niech świętowany jubileusz stanie się inspiracją do realizacji wszystkich kolejnych planów i zamierzeń.

 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz beneficjenci – przedstawiciele 15 samorządów z regionu – podpisali 15 umów o dofinansowanie projektów w zakresie edukacji z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Projekty dotyczą udzielenia wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Szacuje się, że z zajęć skorzysta niemal 1600 uczniów. Całkowita wartość podpisanych dzisiaj projektów wyniosła ponad 4,1 mln zł, w tym dofinansowanie unijne przekroczyło 3,5 mln zł.

15 pierwszych wnioskodawców podpisało i odebrało z rąk Marszałka Województwa Jarosława Stawiarskiego umowy na dofinansowanie swoich projektów m.in. Gmina Ostrów Lubelski.  Programem zostały objęte 3 szkoły z terenu naszej gminy, tj.: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Ostrowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach. Kwota dofinansowania wynosi 299 633,55 zł. Budżet projektu ogółem wynosi 333 433,55 zł, w tym:
- wkład własny niefinansowy: 33 800,00 zł,
- koszty bezpośrednie: 266 746,84 zł,
- koszty pośrednie: 66 686,71 zł.
Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pochodzą z rodzin wielodzietnych, z pieczy zastępczej czy z rodzin niepełnych. Głównym celem projektu jest wsparcie działalności szkół podstawowych w zakresie zwiększenia jakości edukacji, uwzględniając m.in. dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (w tym realizację zajęć rewalidacyjnych).

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2023 r. – 30 czerwiec 2024 r.

UML 4088

 

Informujemy, że w dniach 4-6 października 2023 r. na terenie Gminy Ostrów Lubelski odbędzie się akcja przeszukiwania terenów leśnych w poszukiwaniu padłych dzików w ramach zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń.

Poszukiwania będą prowadzone w godz. 8.00 – 14.00. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Gmina Ostrów Lubelskie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rewaloryzację zabytków przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim.

Wysokość dofinansowania: 980.000,00 zł

Wkład własny: 20 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane:

- rewaloryzacja konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia dachowego na organistówce w Ostrowie Lubelskim,

- rewaloryzacja fragmentu muru przy kościele wraz z dzwonnicą.

Czytaj więcej: Rewaloryzacja zabytków przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ostrowie Lubelskim.

   Z dużą satysfakcją chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za waszą obecność i zaangażowanie podczas Pikniku Naukowego, który odbył się na terenie naszej gminy. To wydarzenie było pełne fascynujących doświadczeń naukowych i satysfakcji. W trakcie tego wyjątkowego dnia mieliśmy okazję odkrywać tajemnice sztuki przetrwania, przeprowadzać interesujące eksperymenty (bez jakichkolwiek zagrożeń!) oraz podziwiać roboty, które w swoim działaniu przypominały bardziej istoty ludzkie niż niejedna nasza rozmowa przy śniadaniu.
   Chcielibyśmy serdecznie podziękować Ministerstwu Edukacji i Nauki, Akademii Zamojskiej oraz zespołowi Laboratoriów Przyszłości, Centrum Nauki Kopernik i Głównemu Urzędowi Miar za ich nieocenione wsparcie, wiedzę i zaangażowanie w organizację tego wydarzenia. Piknik Naukowy nie był tylko okazją do pogłębiania wiedzy naukowej, ale także doskonałą okazją do zabawy zarówno dla naszych najmłodszych mieszkańców, jak i tych, którzy czują się młodzi duchem. Kto mógłby odmówić uczestnictwa w fascynujących eksperymentach, grach i rozrywkach? Naszym głównym celem było zaszczepienie miłości do nauki we wszystkich jej dziedzinach, począwszy od chemii, aż po historię sztuki. Dzięki waszej licznej obecności, to zadanie udało się zrealizować w sposób znakomity. Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować za waszą obecność! Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się w przyszłości podczas kolejnych fascynujących przygód naukowych.

 

Piknik Naukowy

Podkategorie

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi