1. Osoby, które wpłaciły zaliczkę na dokumentację projektową proszone są o stawiennictwo w urzędzie gminy (pok. Nr 11) do dnia 7.06.2016r. w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości, wraz z dokumentem potwierdzającym własność (Księga wieczysta, akt notarialny, inny).

2. Nie podpisanie umowy w w/w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

3. Wraz z umową użyczenia mieszkaniec powinien wypełnić następujące dokumenty:

a) oświadczenie o powierzchni - Załącznik nr 1,

b) oświadczenie o zakończeniu budowy (jeżeli aktualnie budynek jest w budowie), Załącznik nr 2,

c) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (jeżeli mieszkaniec prowadzi działalność gospodarczą) – Załącznik nr 3,

d) oświadczenie o kumulacji pomocy (jeżeli mieszkaniec prowadzi działalność gospodarczą) – Załącznik nr 4.

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Regulamin uczestnictwa
Umowa użyczenia kolektory
Umowa użyczenia piec