fotoW związku z rezygnacją osób z udziału w projekcie informujemy, że możliwe jest jeszcze dopisanie do listy uczestników projektu.

Prosimy o kontakt do dnia 12 sierpnia 2016 r. na nr telfonu 81 8520043 lub osobiście w pokoju nr 11