Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

  Lubelskie wspiera uzdolnionych uczniów  Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego na rok szkolny 2016/2017 otrzymało troje uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim – Wiktor Makara kl. I A, Amelia Ulatowska kl. I C, Ina Rugała kl. II B. Stypendyści znaleźli się w gronie 530 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Uroczysta gala odbyła się 09. 12. 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie.

O przyznanie stypendium w ramach projektu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017" mogli ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:

1) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie ogólne,
2) uzyskali co najmniej jedną celującą ocenę (6) z obowiązkowych przedmiotów kluczowych (programowych) ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium,
3) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

  • religii lub etyki, ujętych na świadectwie ukończenia klasy albo szkoły wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa lub równa 5,00,
  • ich wynik ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego: - ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi co najmniej 38 punktów lub co najmniej 95% (średnia arytmetyczna: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego) lub 100 % z matematyki lub 100 % z języka obcego nowożytnego, - z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 95% (średnia arytmetyczna: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy) lub 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy.

 

Gratulujemy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom i życzymy realizacji marzeń i planów w nadchodzącym nowym 2017 roku.

Jerzy Marzęda

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi