W dniu 7 grudnia bieżącego roku otwarto Zakład Zagospodarowania Odpadów, który jest inwestycją zrealizowaną przy udziale gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz Gminy Lublin i Gminy Miejskiej Świdnik.

    Wkład Gminy Lublin w budowę i funkcjonowanie Zakładu wyniesie 10 000 000 zł, wkład Gminy Świdnik wyniesie 1 908 000 zł. W zamian za ww. wkłady finansowe Gminy mają zagwarantowane przyjęcie do sortowni odpadów komunalnych w ilości: Lublin 70,7 %, a Świdnik 13,5 % mocy przerobowych Zakładu. Utworzenie i prowadzenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych było jednym ze statutowych zadań Związku. To właśnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Wólce Rokickiej, wywożone będą odpady z terenu Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, pozostałych gmin członkowskich oraz Gminy Świdnik i Gminy Lublin. Decyzję o utworzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i jednocześnie uczestnictwa Gminy Ostrów Lubelski w tym Związku, podjęto uchwałą Nr XV/82/03 z dnia 30.12.2003 r. Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim.

    Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zrzeszał wtedy 13 gmin członkowskich. W chwili obecnej uczestnikami Związku jest 5 gmin: Gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Serniki. Przez cały okres uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, Gmina Ostrów Lubelski wpłaciła łącznie na konto Związku kwotę w wysokości 1 080 616 zł.