Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że wniosek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Ostrów Lubelski nie otrzymał dofinansowania z uwagi na brak środków finansowych w Urzędzie Marszałkowskim.  W przypadku ogłoszenia następnego naboru na gospodarkę wodną-ściekową będziemy składać wniosek o dofinansowanie.