Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

W dniu 07.03.2018 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się wręczenie umów w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.`

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek przekazał pieniądze przedstawicielom 34 jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach PRGIPID na 2018 rok: 8 powiatom i 26 gminom. Łączna kwota dofinansowania dla tych jednostek wyniosła ponad 35 mln zł, a wkład własny ponad 46 mln zł. Dzięki realizacji inwestycji na terenie województwa zmodernizowanych zostanie bądź powstanie blisko 67 km dróg lokalnych.
W konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Gmina Ostrów Lubelski, jako jedna z trzech gmin z powiatu lubartowskiego otrzymała dofinansowanie na złożony wniosek pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim”.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koszty zadania wynoszą:

 • całkowity koszt realizacji zadania: 1.128.562,00 zł,

 • ostateczny kwalifikowalny koszt realizacji zadania: 1.087.104,64 zł

 • wysokość dotacji z budżetu państwa: 543.552,00 zł.

   

Przebudowana zostanie cała ulica o długości 0,628 km. Przebudowa realizowana będzie na podstawie trzech odrębnych opracowań projektowych:

1) włączenie drogi gminnej nr 103597L – ul. Polna do drogi wojewódzkiej nr 821

(odc. 0+000 – 0+009,56)

2) przebudowa drogi gminnej nr 103597L – ul. Polna w Ostrowie Lubelskim na odc.

0+009,56 – 0+628,27

3) przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) – likwidacja kolizji z linią telekomunikacyjną

Docelowo zaprojektowano na całej długości drogi nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,50 m. Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • poszerzenia istniejącej nawierzchni,

 • nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni od km 0+000 do km 0+258,64 i od km 0+510,69 do km 0+628,27 na poszerzeniu oraz na istniejącej podbudowie,

 • obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,75 m (z wyłączeniem strony lewej od km 0+000 do km 0+170, w miejscu gdzie występuje chodnik przy jezdni),

 • lewostronnego chodnika o szr. 2 m przy jezdni od km 0+000 do km 0+170, oraz chodnika odsuniętego od jezdni o szerokości 1,5 m od km 0+170 do km 0+628,27,

 • przebudowy skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Przemysłowa) i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821 Klementynów – Ostrów Lubelski,

 • utwardzonych zjazdów na posesje o szerokości od 4,00 do 5,50 m,

 • jednostronnego rowu odwadniającego od strony zlewni,

 • likwidacji kolizji z linią telekomunikacyjną w miejscu projektowanego rowu

odwadniającego.

Wykonawcą robót jest firma SELLGMANN Daniel Suchowierski ul. Chełmska 121, 22-105 Okszów.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi