KOMISJE RADY MIEJSKIEJ  

Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury

 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Skład Komisji:

 • Maleszyk Wiesław - przewodniczący
 • Jesionek Agnieszka - członek
 • Kamiński Antoni - członek
 • Kosiak Kazimierz - członek
 • Lipski Dariusz - członek
 • Sobich Jerzy - członek

Skład Komisji:

 • Kosiak Kazimierz - przewodniczący
 • Gadaj Leszek - członek
 • Karwacka Barbara - członek
 • Siodłwoski Marcin  - członek
 • Socha Mariola  - członek

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 • Szalast Janusz - przewodniczący
 • Wioleta Bodziak  - członek
 • Janicka Jolanta - członek
 • Barszczyk Edward - członek
 • Smerdel Ryszard - członek

Skład Komisji:

 • Karwacka Barbara - przewodnicząca
 • Barszczyk Edward - członek
 • Szalast Janusz - członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

Skład Komisji:

 • Wioleta Bodziak  - przewodnicząca
 • Janicka Jolanta - członek
 • Maleszyk Wiesław - członek
 • Siodłowski Marcin  - członek
 • Socha Mariola - członek