Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części wydatków poniesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Ostrowa Lubelskiego:
w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

W 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na litr oleju – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju (Dz. U. z 2017 r. poz 1215).

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w terminie

od dnia 1 października 2018 r. - do dnia 31 października 2018 r. w

Wypłata dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz w podanym poniżej linku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf)Wniosek zwrot podatku akcyzowego 138 kB207