akcyzaBurmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Lubelski, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

 

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. Limit zwrotu podatku w 2018 r.
wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2018 roku – 1,00 zł

Wnioski dostępne w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim pokój nr. 2.