1. W razie zgłoszenia tego samego kandydata na członka komisji:
  2. w więcej niż jednej gminie – rozpatrywanie jest tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW);
  3. do więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania lub do więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w danej gminie – rozpatrywanie jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony do danej komisji;
  4. do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania oraz jednocześnie do obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.