INFORMACJA  KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z dnia 17 września 2018 r.