07 września 2018 r. odebrane zostały roboty budowlane polegające na „Modernizacji drogi gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark” Wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 4 mb. o długości 307 mb. Wartość odebranych robót wynosi 107 523,72 zł - brutto. Wykonawcą robót było Przedsiebiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.