Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

    Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości.