Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
informuje mieszkańców gminy o możliwości uzyskania pomocy w formie produktów żywnościowych
w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy  najbardziej potrzebującym Podprogram 2018.

Osoby, które są zainteresowane mogą ubiegać się o pomoc po uprzednim pobraniu skierowania z tut. Ośrodka . W/w sprawie należy zgłosić się w terminie do 19.10.2018r. do tut. OPS ul. Partyzantów 14, 21-110 Ostrów Lubelski, w godzinach: 7.30-15.30 wtorek-piątek, a w poniedziałek 9.00 - 17.00., w celu ustalenia uprawnień do w/w pomocy. Należy wziąć ze sobą dokumenty potwierdzające dochód.

Kryterium otrzymania wsparcia w postaci pomocy żywnościowej:

Dla osoby samotnie gospodarującej : do 30.09.2018 -1268,00 zł, a od 1.10.2018r.- 1402,00zł,

Dla osoby w rodzinie: do 30.09.2018r.- 1028,00 zł na osobę w rodzinie, a od 01.10.2018r.- 1056,00 zł.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 8520 529.