Szanowna Pani/Szanowny Panie

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania
w obwodzie, w gminie Ostrów Lubelski

W związku z powołaniem Pani/Pana na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie Ostrów Lubelski, postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (zgodnie z treścią załącznika do ww. postanowienia)

- zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, przy ul. Partyzantów 14, odbędą się pierwsze posiedzenia oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych w następującym porządku:

o godz. 16.00 – obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania;

 

o godz. 18.00 – obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę oraz omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład (uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.09.2018 r., zawierające wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych można znaleźć na stronie internetowej https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/akty-prawne/uchwaly-pkw).

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w pracach komisji. Komisarz wyborczy odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem (art. 184 § 2 Kodeksu wyborczego).

 Małgorzata Rafalska

(urzędnik wyborczy)