dach solarW dniu 9 października w Urzędzie Marszałkowskim podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, na mocy którego zakończenie montażu kolektorów słonecznych zostało przeniesione na październik 2019 roku. Tego samego dnia ogłoszono również przetarg na dostawę kolektorów słonecznych. Otwarcie ofert nastąpi 21 listopada 2018 roku. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca dostarczy instalacje solarne w terminie do 1 lipca 2019 roku.