Ostrów Lubelski, dnia 07.11.2018 r.

Znak: RT.6151.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 42ab ust.2. i art. 42b ust.1e ustawy Prawo łowieckie z dnia 13.10.1995 r. (tj.Dz.U. z 2018 r. poz.2033 ze zm.)

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

podaje do wiadomości publicznej, że:

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim w zakładce „szkody łowieckie” pod adresem: http://www.ostrowlubelski.pl/index.php/aktualnosci-roku-2015/890-odszkodowania-lowieckie udostępniona jest informacja o miejscach przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc organizowanych polowań.