19 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie odcinka 1,475 km drogi gminnej w miejscowości Kolechowice. Ceremonii otwarcia dokonali wspólnie: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, Zastępca Burmistrza Andrzej Bunia, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Powałka, Sołtys sołectwa Kolechowice I Zdzisław Drozd, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych Parczew Spółka Akcyjna Stanisław Bartnicki. Drogę poświęcił  Proboszcz parafii ks. Jan Orłowski. W uroczystości wzięła też udział duża grupa mieszkańców wsi, dla których nowo wybudowana droga rozwiązała problemy komunikacyjne.
Inwestycja przebudowy drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach, została zrealizowana z dofinansowaniem Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Wartość robót budowlanych 1119347,50 zł
Dotacja z budżetu państwa: 769435,00 zł