indeks

Pani Barbarze Karwackiej

Radnej Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Rada Miejska, Sołtysi
 i pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim