Pobierz plik (Wniosek o dzierżawę gruntu.pdf) Wniosek o dzierżawę gruntu.pdf
Pobierz plik (Wniosek o potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym.pdf) Wniosek o potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym.pdf
 
Pobierz plik (Wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc) Wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
Pobierz plik (Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc
Pobierz plik (wniosek o wypis wyrys zaświadczenie z mpzp.odt) Wniosek o wypis wyrys zaświadczenie z mpzp.odt
Pobierz plik (Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf
 
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.docx) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.docx
Pobierz plik (Pełnomocnictwo-meldunki.docx) Pełnomocnictwo-meldunki.docx
Pobierz plik (Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf) Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf
Pobierz plik (Zgłoszenie pobytu stałego.pdf) Zgłoszenie pobytu stałego.pdf
Pobierz plik (Zgłoszenie powrotu za granicy RP.pdf) Zgłoszenie powrotu z za granicy RP.pdf
Pobierz plik (Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf) Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
Pobierz plik (Zgłoszenie wym. z miejsca pobytu czasowego.pdf) Zgłoszenie wym. z miejsca pobytu czasowego.pdf
Pobierz plik (Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
 
Pobierz plik (Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf) Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf
Pobierz plik (Wniosek o zaświadczenie o posiadanych użytkach rolnych.pdf) Wniosek o zaświadczenie o posiadanych użytkach rolnych.pdf
Pobierz plik (Wniosek o zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa.pdf)  Wniosek o zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa.pdf
 
Pobierz plik (wniosek_lokalizacja_urządzenia.doc) Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi gminnej
Pobierz plik (druk_wniosek na zajęcie pasa.doc) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Pobierz plik (Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudow zjazdu.doc) Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudow zjazdu.doc