5 maja, w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyło się spotkanie inicjujące zawiązanie partnerstwa ponadlokalnego, którego celem będzie realizacja inwestycji oraz przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych, których wspólnym celem będzie „Trakt Jagielloński".

Do partnerstwa przystąpią: Gmina Parczew wraz z Gminą Siemień, Gminą Ostrów Lubelski, Gminą Sosnowica, Gminą Dębowa Kłoda, Gminą Uścimów.

Współpraca gmin umożliwi pozyskanie znacznych środków finansowych na rozwój społeczno–gospodarczy obszaru  objętego partnerstwem ze środków unijnych dotacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

20210505 fill 600x447