Skład Zarządu OSP Kolechowice-Folwark:osp folwark

Zbigniew Zarębski – prezes

Ireneusz Kozłowski  wiceprezes

Leszek Kuźmicz  naczelnik

Sławomir Lato – sekretarz

Mieczysław Lipniacki – skarbnik

Krzysztof Rozmysł – gospodarz

Komisja rewizyjna:

Tomasz Zarębski – przewodniczący

Łukasz Skolimowski – wiceprzewodniczący

Grzegorz Wojciechowski - sekretarz