2 lipca 2021 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu gaśniczego zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach. W intencji strażaków-ochotników z OSP Jamy i ich rodzin zarówno żyjących a także tych, którzy odeszli do Pana na wieczny spoczynek oraz zaproszonych gości odprawiona została msza św. sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę - proboszcza parafii Ostrów Lubelski. W dalszej części uroczystości, już na placu przed Kaplicą w Jamach, orkiestra odegrała hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Gości powitali Józef Gruszczyk - burmistrz Ostrowa Lubelskiego oraz druh Kazimierz Abramik - prezes zarządu jednostki OSP w Jamach. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się min. Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki, Sylwester Tułajew - Poseł na Sejm RP, Stanisław Gogacz- Senator RP, st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Janusz Bodziacki - Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Radosław Kozak - dyrektor kancelarii Sejmiku, Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta Lubartowski, Eliza Smoleń-Wójt Gminy Uścimów, Paweł Woźniak - Wójt Gminy Sernik i wielu innych gości.  Następnie odczytano akt przekazania pojazdu, oraz uroczyste przekazanie kluczyków do nowego samochodu na ręce prezesa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach. Następnie aktu poświęcenia samochodu dokonał ks. Stanisław Kluska. Zakup samochodu był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu przede wszystkim członków jednostki OSP w Jamach, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz sponsorów.

Całkowity koszt zakupu samochodu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/24 na podwoziu MAN wyniósł 790 890 zł, środki na zakup pojazdu pochodziły m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 380 000 zł, z Gminy Ostrów Lubelski 210 000 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 180 000 zł oraz środków własnych uzyskanych od sponsorów: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Zakładu Produkcyjnego BEMPRESA, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakładu Mleczarskiego Laktopol, Nadleśnictwa Lubartów, Nadleśnictwa Parczew, Pani Moniki Żukowskiej, Pana Józefa Sawicza, Pana Krzysztofa Ryla.

Ważnym wydarzeniem tej uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Głównym przekazem były gratulacje za pozyskania samochodu, podziękowania, okazywanie wdzięczności za długoletnią pełną poświęcenia i zaangażowania działalność. Nie zabrakło również szczerych życzeń dalszej owocnej współpracy, sukcesów na dalsze lata dla jednostki OSP w Jamach. Goście zwrócili szczególną uwagę na fakt, że członkowie jednostki swoją ofiarną pracą i służbą dają przykład solidarności społecznej, sztuki służenia innym, niesienia pomocy w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Organizatorzy nie zapomnieli również podziękować swoim darczyńcom. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych statuetek sponsorom oraz osobom  i organizacjom, które w znacznym stopniu wsparły finansowo zakup samochodu, a także w inny sposób przyczyniły się do realizacji tak ważnego dla całej społeczności gminy projektu.