W dniu 30 stycznia 2022 r. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk uczestniczył w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej w hołdzie ofiarom terroru stalinowskiego.

Inicjatorami umieszczenia tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Lubartowie są Związek Kombatantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych z Lubartowa i środowisko żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z Lublina. Tablicę umieszczono na zbiorowej mogile żołnierzy z 1939 r.