Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

obraz 2
 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

I. Główny cel Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  1. poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

II. Adresaci Programu:

1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

III. Terminy naboru wniosków:

1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B 3 do Programu)
w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).

IV. Termin rozpatrzenia wniosków
Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów
w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Link do programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Udział w Programie jest całkowicie nieodpłatny. Zakwalifikowana osoba może otrzymać wsparcie wytchnieniowe w wymiarze maksymalnie do 240 godzin w trakcie trwania Programu. Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego www.lublin.uw.gov.pl.

W związku z krótkim terminem składania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego (do 10 listopada 2022 roku) osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim , ul. Partyzantów 14, 21-110 Ostrów Lubelski lub pod numerem telefonu 81 852 05 29, w terminie do dnia 9 listopada 2022 roku.

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi