Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Dnia 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała Nr LI/320/23 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrów Lubelski. Na podstawie powyższej uchwały o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec), opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który zamieszkuje co najmniej przez rok przed urodzeniem dziecka na terenie Gminy Ostrów Lubelski, jak również w dniu składania wniosku. Zapomoga jednorazowa przysługuje w wysokości 800,00 zł na każde urodzone dziecko i na wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2023 r. Wnioski o wypłatę zapomogi składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną/opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego- w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
2) oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy Ostrów Lubelski uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka oraz potwierdzające zamieszkanie dziecka przy osobie uprawnionej (załącznik nr 1 do wniosku),
3) w przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka-w przypadku gdy osoba ubiegająca się jest opiekunem faktycznym dziecka,
4) w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego należy dołączyć orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.
W przypadku niezależnego złożenia dwóch wniosków przez obydwoje rodziców zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. Wnioski można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14. Powyższa uchwała została przygotowana na wniosek Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (WNIOSEK.docx)WNIOSEK.docx 13 kB77

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi