Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
a) 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy weryfikacji spełniania kryterium dochodowego będzie brana pod uwagę wysokość dochodów danego gospodarstwa domowego z 2022 roku.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w
2022 r. wyniósł:  5549 zł tj. 462,41 zł miesięcznie.
Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:


• dla gospodarstwa jednoosobowego –   228,80 zł /286,00 zł;
• dla gospodarstwa 2-3 osobowego –   343,20 zł /  429,00 zł;
• dla gospodarstwa 4-5 osobowego – 486,20 zł / 607,75 zł;
• dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego – 657,80 zł / 822,25 zł.
Wyższe kwoty świadczeń wskazane powyżej dotyczą gospodarstw, których głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 14 ,w godz. od 7.30 do 15.30 wtorek -piątek oraz w poniedziałek 9,00-17,00. Wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi