Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Jezioro Miejskie w Ostrowie Lubelskim

Jezioro Miejskie położone we wschodniej części Gminy Ostrów Lubelski o pow. 49,5 ha, jest naturalnym płytkim zbiornikiem wodnym, który nie posiada dopływu wód powierzchniowych a zrzut wody do jeziora Kleszczów mógłby spowodować obniżenie poziom lustra wody, co nie jest wskazane. Obrzeża jeziora zajmują podmokłe łąki i nieużytki z porastającym drzewostanem oraz las sosnowy. To wyjątkowe miejsce w którym występuje gospodarka rybacka, turystyka i rekreacja korzystnie położone, zaliczane do "Pojezierza Łęczyńskiego " w otulinie Parku Krajobrazowego. Niepowtarzalny klimat i położenie sprawia, że chętnie odwiedzają go turyści i wędkarze w różnych porach roku.

Jezioro posiada cztery przystępy wodne, każdy z nich o odmiennej specyfice. Na pierwszym znajduje się Ośrodek Sportów Wodnych, przy którym działa jedyna w województwie lubelskim Szkolna Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nr 7 oraz sekcja żeglarska.

W ośrodku znajduje się sprzęt ratowniczy oraz żeglarski, są to łodzie żaglowe FIGIEL, jacht kabinowy ORION, kajaki i dwie łodzie motorowe KAMEO i MARIUSZ 430.

Ponadto funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pływającego posiadająca rowery wodne 5 szt w tym Krzyś -3 osobowy i Delifn - 5 osobowy a także kajaki i rowery turystyczne kołowe.

W 2011 roku wybudowane zostało nowe WC z kabinami prysznicowymi i ciepłą wodą. Działalność gastronomiczną rozpoczął bar " Przystań " oraz punkt sprzedaży lodów, gofrów

i innych słodyczy. Ponadto znajduje się tam dwie tawerny drewniane ze stołami i ławkami oraz stoły wolno stojące z ławkami na trawnikach. Cały teren ogrodzony płotem drewnianym i oświetlony a obok plaży znajduj się grobla ziemna z której wędkarze realizują swoje hobby , plac zabaw dla dzieci , boisko do piłki siatkowej oraz miejsce wyznaczone do kąpieli z pomostem spacerowym (molo), a nad bezpieczeństwem osób kapiących się czuwają ratownicy wodni.

Obok przystępu duży parking trawiasty i pole namiotowe wyposażone w energię elektryczną.

Na przystępie drugim w enklawie gruntów zadrzewionych znajduje się pole namiotowe z sanitariatem TOI, TOI i stołami wolno stojącymi i ławkami, wodą pitną z wodociągu . Na tym przystępie brak jest energii elektrycznej, a pobyt w ciszy i spokoju można porównać z naturalnym obozowiskiem. Miejsce bardzo chętnie wykorzystywane przez turytów na dłuższy pobyt relaksujący.

Na przystępie trzecim pole namiotowe z plażą trawiasta bez elektryczności w sąsiedztwie lasku sosnowego ze stołami wolno stojącymi i wodą pitną z wodociągu. Miejsce urzeka przestrzenią i widokiem na całe jezioro oraz niepowtarzalną ciszą i spokojem. Chętnie wykorzystywane przez wędkarzy z rodzinami spędzających weekend pod namiotem.

Na przystępie czwartym znajduje się tawerna drewniana w otoczeniu stołów wolno stojących z ławkami, nowo wybudowane molo w 2011 roku, plaża trawiasta, duży parking i grobla ziemna z której wędkarze dokonują połowu ryb. Na parkingu znajduje się skrzynka z elektrycznością oraz kabiną sanitarną TOI,TOI. W sezonie odbywa się sprzedaż lodów, napojów i słodyczy.

Za całodobowy pobyt na terenach rekreacyjnych pobierane są opłaty zgodnie z regulaminem pola namiotowego nad jeziorem "Miejskim" w Ostrowie Lubelskim załącznik Nr 31 /2011 do Zarządzenia Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. (w zakładce).

Mimo licznych zagrożeń skażeniem środowiska, zlewnia jeziora Miejskiego nie jest odbiornikiem ścieków i zanieczyszczeń. W czasie badań zarówno wiosennych jak i letnich , wody jeziora były dobrze natlenione w całym profilu pionowym. Wyniki badań bakteriologicznych spełniały normy II klasy czystości. Koncentracje wskaźników organicznych odpowiadały III klasie. O poziomie produktywności pierwotnej świadczyły ilości chlorofilu "A" i suchej masy sestonu w zakresie II klasy. Wody jeziora charakteryzowały się ponadto wysokimi stężeniami azotu oraz niską zawartością fosforu.

W ogólnej ocenie zbiornik zaliczono do II klasy czystości. Ze względu na to, że przeważająca część rozpatrywanych wskaźników (głębokość, brak stratyfikacji, pojemność) przyjmuje wartość wykraczającą poza normatywy III kategorii. Jezioro Miejskie jest zbiornikiem podatnym na wpływy antropogeniczne- poza kategorią na degradację.

Gmina Ostrów Lubelski. w maju 2003 r. złożyła wniosek do Funduszu Małych Projektów Euroregion "BUG" w Chełmie zatytułowany " Poprawa stanu ekologicznego i optymalizacja wykorzystania turystycznego zlewni jezior ; Miejskie i Kleszczów " który miał na celu uzyskanie optymalnego wykorzystania chłonności turystycznej jezior, a także popularyzację i zainicjowanie realizacji projektu, jako rozwiązania pilotażowego, zalecanego do wdrażania na obszarach pojeziernych całego Euroregionu BUG. Partnerem zagranicznym w projekcie był Szacki Park Narodowy na Ukrainie, instytucja mająca już duże doświadczenie we współpracy z partnerami polskimi w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego i zagospodarowania turystycznego terenów pojeziernych.

Projekt jednak został odrzucony w 2003 r przez władze wdrażającą programy współpracy transgranicznej " Phare". Ponownie złożony przez Gminę w 2004 r. został pozytywnie rozpatrzony

i zatwierdzony a działania związane z wykonaniem zadań rozplanowane były na lata 2005/2006.

Realizacja całego projektu opiewała na kwotę 67.550 EUR a wnioskowana kwota dofinansowania z programu "Phare" to 49.950 EUR. Głównym zamysłem projektu było wykonanie zabiegów biomanipulacyjnych w jeziorze Miejskim, w celu poprawy stanu czystości jego wód i poprawy gospodarki rybackiej poprzez wprowadzenie kontroli nad rozwojem gatunków inwazyjnych ( np. sumika karłowatego) oraz zwiększenia lesistości terenów przyległych do zlewni jeziora.

Zalesieniem objęto grunty bezpośrednio przylegające wokół jeziora w celu powstania naturalnego pasa zaporowo - ochronnego zieleni, zapobiegającego przed zanieczyszczeniem wód oraz pozytywnie oddziałującego na renaturalizację części zdegradowanych torfowisk i ogólnego wzrostu różnorodności biologicznej . Powyższe działania realizowane były przy ścisłej współpracy

z prof. dr hab. Tadeuszem J. Chmielewskim kierownikiem Zakładu Ekologi Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz prof. nadzw. dr hab. Ryszardem Kornijów

z Katedry Hydrobiologii i Ichtiologi Akademii Rolniczej w Lublinie.

Do nasadzeń użyto przede wszystkim drzew z gatunku iglaków aby uniknąć zaśmiecania i zakwaszania wody w jeziorze opadającymi liśćmi . Natomiast w celu poprawy gospodarki rybackiej i wędkarskiej podjęto racjonalne zarybiania drapieżnikami z gatunku sum, szczupak, sandacz, węgorz i okoń w celu wyeliminowania ryb zwanych " chwastami" oraz zmniejszenie ilości karpia, który przyczynia się w znacznym stopniu do zanieczyszczania wody poprzez żerowanie w dnie jeziora.

W 2006 roku na zlecenie PZW w Lublinie, który jest dzierżawcą wód Jeziora Miejskiego do celów rybactwa i wędkarstwa, opracowano operat rybacki na rybackie użytkowanie jeziora do poprawy struktury ichtiofauny zgodnie z zaleceniami projektu EUROBUG.

W związku z tym prowadzone są każdego roku przez PZW zarybienia Jeziora Miejskiego gatunkami ryb zgodnie z operatem rybackim i zaleceniami R. Kornijowa i J. Rachulicza.

Poniżej kilka fotek z zarybiania w dniu 12 października 2011 r następującymi gatunkami ryb: karp -kroczek w ilości 250 kg, karaś pospolity-kroczek 120 kg, lin -kroczek 20 kg, jaź -kroczek 10 kg i w dniu 20 października 2011 r szczupakiem- narybek jesienny w ilości 80 kg.

Co rocznie też prowadzony jest monitoring struktury ilościowej ichtiofauny w jeziorze Miejskim pod kierownictwem dr inż. Jacka Rachulicza adiunkta Katedry Hydrobiologii Pracowni Rybactwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Wydziale Biologi i Hodowli Zwierząt a wyniki monitoringu przekazywane do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim.

W pracach gospodarczych jak i organizacyjnych czynnie uczestniczy miejscowe Koło Wędkarzy z Ostrowa Lubelskiego na czele którego działa Prezes Henryk Gruszczyk, a wspomaga je Społeczna Straż Rybacka z Ostrowa Lubelskiego.

Terenowe Koło Wędkarzy w Ostrowie Lubelskim organizuje corocznie konkursy i zawody dla wędkarzy oraz nadzoruje budowę i znakowanie urządzeń służących do połowu ryb a także przeprowadza akcje sprzątania terenów bezpośrednio otaczających lustro wody.

Gmina Ostrów Lubelski serdecznie zaprasza do odwiedzin i rekreacji.

 Ryszard  Iwanek

 

Jezioro Miejskie  Jezioro Miejskie  Jezioro Miejskie     Jezioro Miejskie     Jezioro Miejskie     Jezioro Miejskie

.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi