Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Gminne becikowe

  becikowe  Dnia 5 lutego 2015 r. weszła w życie uchwała Nr II/27/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrów Lubelski.

   Na podstawie powyższej uchwały o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec), opiekun prawny lub opiekun faktyczny, który zamieszkuje co najmniej przez rok przed urodzeniem dziecka na terenie Gminy Ostrów Lubelski, jak również w dniu składania wniosku.

   Zapomoga jednorazowa przysługuje w wysokości 500,00 zł na każde dziecko urodzone po 31 grudnia 2014 roku. Wnioski o wypłatę zapomogi składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną/opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego- w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

    Do wniosku należy dołączyć:

1)kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę (oryginał do wglądu)

2) kopię odpis skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)

3) zaświadczenie organu właściwego gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zameldowania osób uprawnionych stwierdzające, że na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymały gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

4)oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie gminy Ostrów Lubelski uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka oraz potwierdzające zamieszkanie dziecka przy osobie uprawnionej (załącznik nr 1 do wniosku),

5) w przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym, w sprawie o przysposobienie dziecka.

6) w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego należy dołączyć zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego.

    W przypadku niezależnego złożenia dwóch wniosków przez obydwoje rodziców zapomoga przyznawana jest temu z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa.

     Wnioski można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14 lub ze strony internetowej UMiG.

Powyższa uchwała została przygotowana na wniosek Burmistrza Ostrowa Lubelskiego mgr Józefa Gruszczyka.

Files:
Gminne becikowe - Wniosek HOT
(2 votes)
Date 2015-04-07 File Size 43 KB Download 995 Download

Oświadczenie do gminnego becikowego HOT
(1 vote)
Date 2015-04-07 File Size 25.5 KB Download 1 072 Download

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi