Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 odpady Dnia 14 kwietnia 2015 r. weszła w życie uchwała Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych- pomocy finansowej w postaci dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pomoc przysługuje rodzinom wielodzietnym jeżeli osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica albo opiekun prawny mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 31 sierpnia następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pomoc  przysługuje w następującej wysokości miesięcznej:
1) dla rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci - 20% stawki ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
2) dla rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci - 30% stawki ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pomoc przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpływa wniosek, do dnia 31 grudnia danego roku, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do jej przyznania. Wypłata będzie realizowana raz na pół roku.

Rodzic lub opiekun prawny składający wniosek zobowiązany jest powiadomić Burmistrza Ostrowa Lubelskiego o zmianach danych będących podstawą ustalenia pomocy, tj. złożyć korektę wniosku o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub powiadomić Burmistrza Ostrowa Lubelskiego o zaprzestaniu spełnienia warunków uprawniających do otrzymywania w/w pomocy.

Wnioski można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14.
Powyższa uchwała została przygotowana na wniosek Burmistrza Ostrowa Lubelskiego Józefa Gruszczyka.

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi