Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2018

       Dzień Samorządu Terytorialnego jest jednocześnie Dniem Samorządowca. Z tej okazji  Radnym, Sołtysom oraz wszystkim Pracownikom Samorządowym, pragnę podziękować za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnej, która przyczynia się do stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

      Dziękując za owocną współpracę, życzę wszystkim  Działaczom i Pracownikom Samorządowym  satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

kwiaty bukiet tulipany Burmistrz Ostrowa Lubelskiego


     Józef Gruszczyk

W dniach 10-14 maja 2018 r. na zaproszenie samorządu gminy Ostrów Lubelski gościliśmy delegację z  włoskiej gminy Palombara Sabina w składzie: Alessandro Palombi – Burmistrz Palombara Sabina, Giorgio Buonfiglio - Przewodniczący Komitetu ds. Międzynarodowych Umów Partnerskich, Damiano Ippoliti – Dyrektor Organizacyjny 90-tych Obchodów Święta Czereśni i Kapelmistrz Orkiestry, Franco Ranaldi - Przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Kulturalnych Palomabra Sabina, członek zarządu Stowarzyszenia Palombella, Massimo Belli - Dyrektor Działu Kultury w Gminie i Szef działu prawnego zajmującego się umowami międzynarodowymi, Stefano Meloni - asesor ds. Sportu, Mirko Possenti - Prezes Stowarzyszenia Natura Lucretile oraz Agnieszka Mąka Daniluk – tłumacz, mediator kulturalny.
Głównym celem wizyty włoskiej delegacji było nawiązanie współpracy partnerskiej, która pozwoli naszej gminie na tworzenie warunków do wymiany doświadczeń obu samorządów w sprawach należących do zadań własnych gminy. Współpraca również przyczyni się do nawiązania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, a także pozwoli na podejmowanie wspólnych działań w różnych dziedzinach takich jak: turystyka, prezentowanie tradycji i dorobku kulturalnego społeczeństw oraz nawiązanie współpracy gospodarczej i wymiany handlowej.

Z inicjatywą nawiązania współpracy wstąpił Burmistrz Ostrowa Lubelskiego - Józef Gruszczyk. 10 sierpnia 2017 r. Burmistrzowi gminy Palombara Sabina -  Alessandro Palombi została przedstawiona propozycja współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Ostrów Lubelski (Rzeczpospolita Polska), a gminą Palombara Sabina (RM) (Włochy).

W treści dokumentu zawarto, że:
„Gmina Ostrów Lubelski świadoma wspólnej przeszłości naszych Narodów i przekonana o obopólnych korzyściach, proponuje nawiązanie wzajemnej współpracy między naszymi gminami, rozwijania przyjacielskich kontaktów oraz wymiany doświadczeń w zakresie działalności samorządowej, w takich dziedzinach jak: turystyka, rolnictwo, rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości, administracja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka i ochrona zabytków.

Czytaj więcej: Przebieg wizyty włoskiej delegacji.

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM ostrzezenieZjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem /1

Godzina i data wydania: godz. 07:46 dnia 22-05-2018 r.
 
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Obszar: województwo lubelskie
 
Ważność: od godz.15:00 dnia 22.05.2018 r. do godz. 22:00 dnia 22.05.2018 r.
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

krusW związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Więcej informacji pod adresem: https://www.krus.gov.pl

Pokazy rycerskie, degustacja potraw regionalnych, występy dzieci, młodzieży a także zespołów śpiewaczych to tylko niektóre atrakcje niedzielnej imprezy.  Jednak najpoważniejszym wydarzeniem Jarmarku było podpisanie porozumienia między Ostrowem a włoską gminą Palombara Sabina.

  Jarmark Zygmuntowski  Jarmark Zygmuntowski  Jarmark Zygmuntowski

W niedzielne popołudnie (13 maja), odbył się  Jarmark Zygmuntowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, po której w barwnym korowodzie, ruszyliśmy do centrum miasta na dalszą część imprezy. Na ten dzień organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, dzięki którym mogliśmy odczuć klimat prawdziwego Jarmarku. Były pokazy walk rycerskich, ścinanie głów kapuścianych a także wioski rycerskie. Nie zabrakło również stoisk z potrawami regionalnymi przygotowanymi przez zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy, grupę Wataha, Stowarzyszenie Mieszkańców, Zespół Szkół, Gminną Spółdzielnię SCh,  drużynę OSP z Kolechowic Kolonii.  Podczas imprezy mogliśmy podziwiać także stoiska z rękodziełem, rzeźbą, malarstwem, przygotowane między innymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele gminy Palobara Sabina z burmistrzem Alessandro Palombi na czele oraz rodowitą ostrowianką Agnieszką Daniluk - Mąką, która jednocześnie pełniła funkcję tłumacza. Gościliśmy także między innymi senatora RP Stanisława Gogacza, przedstawicieli wojewody, marszałka i Lubelskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej: Jarmark Zygmuntowski na szlaku Jagiellońskim

Informacja na temat realizacji inwestycji dotyczącej montażu instalacji solarnych

fotoInformujemy, że w dniu 27.04.2018r. rozstrzygnęliśmy przetarg na dostawę solarów. Wybrany został wykonawca – Sam Sp. z o.o z Lublina.

Od czynności tej do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie odwołał się Wykonawca znajdujący się na drugim miejscu.

Posiedzenie KIO, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez Odwołującego odbędzie się 28.05.2018r.
w Warszawie. Do tego czasu, zgodnie z prawem nie możemy podpisać umowy z wybranym przez nas Wykonawcą.

Mszą świętą w kościele parafialnym rozpoczęły się gminne obchody 3 Maja. Po jej zakończeniu władze miasta, poczty sztandarowe a także przybyli goście i społeczność lokalna w uroczystym pochodzie przeszli pod Krzyż Milenijny i Obelisk znajdujący się w Parku Miejskim, gdzie zostały złożone wiązanki. Następnie głos zabrał burmistrz Ostrowa Józef Gruszczyk, który na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosił wszystkich na część artystyczną, do Centrum Kultury.

Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP z Ostrowa pod batutą Anny Krawczyk - Durak oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Kolechowic, którzy pod okiem nauczycieli: Beaty Grzesiak, Elizy Sidor i Sławomira Lato przygotowali akademię upamiętniającą Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie uroczystości odbyły się biegi 3- majowe zorganizowane przez nauczycieli w-fu z terenu gminy. Fundatorem nagród była Gminna Komisja Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GALERIA ZDJĘĆ --->Uroczysty pochód, msza święta, złożenie wiązanek - tak rozpoczęliśmy tegoroczne obchody 227...

baner 600x400 2Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie rozpoczyna nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Projekt nie obejmuje osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Mieszkańcy chcący wziąć udział w projekcie powinni w biurze ZKGZL złożyć Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest wraz z Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Formularze Zgłoszeń oraz Ocen są do pobrania w biurze ZKGZL, urzędach Miast/Gmin oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce Usuń azbest, Przewodnik Krok po kroku.

W przypadku ubiegania się o demontaż i odbiór azbestu znajdującego się na dachu do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego.

Czytaj więcej:  ZKGZL rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! 

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim

zaprasza do zwiedzania wystawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

wystawa

POLSKA WALCZĄCA -

- wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej „Polska walcząca" przypomina o Polskim Państwie Podziemnym, zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie i opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom − Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki pokazane są najważniejsze wydarzenia, w tym akcja „Burza" i powstanie warszawskie. Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach.

Wystawę można oglądać od 15 maja – do 15 czerwca 2018 r.

herbFEprogramregionalnyW dniu 10 maja 2018 roku podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie umowę o dofinansowanie na realizację projektu na przebudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim.

Wartość projektu wynosi 2 979 000 zł, a przyznane dofinansowanie 2 051 000. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ulice objęte modernizacją to: Króla Zygmunta, Czerwonego Krzyża, Garbarska, Partyzantów, Batalionów Chłopskich,Unicka, Folwarczna, Mickiewicza, Cicha, Kościuszki, Sienkiewicza, Niecała, Krótka, Długa, Żabia, Lubelska, Batorego, Poniatowskiego, Jana Pawła II, Lubartowska.

Łączna długość remontowanej infrastruktury to prawie 7,5 km.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi