Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 


455444440960840222

15 listopada 20223 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kolechowicach Kolonii dokonała odbioru zadania: Modernizacja świetlicy w budynku OSP w Kolechowicach Kolonii.

W ramach inwestycji wykonano:

- modernizacja stropu z ociepleniem,

- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu,

- utwardzenie terenu przy budynku.

Wartość zadania to 177 807,78 zł brutto. Wykonawcą robót była Ventaja Sp. z o.o. z Lubartowa.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LOGO LUW1

2 października Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru dla gmin i powiatów w całej Polsce z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg w 2024 roku. Nasza gmina złożyła wnioski na przebudowę drogi gminnej w Kolechowicach o długości 2,2 km (tzw. „przecinka”) i Rozkopaczewie o długości 0,999 km (tzw. II pas). Otrzymaliśmy dofinansowanie na obydwa wnioski:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103625L od km 0+000 do km 1+174 i od km 1+205,60 do km 2+219,50 w miejscowości Kolechowice (kilometraż roboczy):

Ogółem wartość projektu: 3 121 266,67 zł;

Otrzymane dofinansowanie: 1 872 760,00 zł (60 %);

Środki własne: 1 248 506,67 zł (40 %);

Planowany okres realizacji zadania: 01.2024 - 07.2025

2. Przebudowa drogi gminnej nr 103630L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Rozkopaczew (kilometraż roboczy):

Ogółem wartość projektu: 1 962 032,90 zł;

Otrzymane dofinansowanie: 1 177 219,74 zł (60 %);

Środki własne: 784 813,16 zł (40 %);

Planowany okres realizacji zadania: 04.2024 - 12.2024

 

Informacje źródłowe dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-I-naboru-RFRD-2024

 

6 lutego Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru dla gmin i powiatów w całej Polsce z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103628L w Rozkopaczewie”. Są to dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 3,16 km – I odcinek od drogi wojewódzkiej nr 813 o długości 1,22 km, II odcinek od drogi gminnej nr 103627L o długości 1,94 km. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa.

Ogółem wartość projektu: 3 585 808,54 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 792 904,27 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 1 792 904,27 zł
Dofinansowania: 50%

 

W dniu 14 grudnia 2022 roku została podpisana umowa na realizacje zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Ostrów Lubelski”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wykonawca w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektową, a następnie przystąpi do robót budowlanych.

Zadanie obejmuję przebudowę przeszło 4 km dróg na terenie gminy: w Rudce Kijańskiej, osiedle przy ulicy Uścimowskiej oraz Biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, 7 odcinków dróg w Jamach. Przedsięwzięcie dofinasowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość otrzymanego dofinansowania 5 500 000,00 zł;

Wartość zadania: 5 878 000,03 zł

Termin realizacji: 14.02.2024 r.

 

W kategorii „Miasta Inne” Ostrów Lubelski zajął w 2021 r. 606 miejsce na 621 sklasyfikowanych miast w Polsce. Kwota zamożności w przeliczeniu  na jednego mieszkańca wynosi 3126,05 zł.

Dla porównania - w roku 2010, byliśmy na 460, w 2012 na 359, w 2016 - 546  miejscu tego rankingu. Świadczy to o tym, że dochody własne gminy maleją, a niewątpliwie wpływ na tę sytuację ma niepodnoszenie podatków oraz niskie kwoty subwencji oświatowej (spadek uczniów w szkołach). 

Udowodniliśmy, że pomimo niskiej zamożności gminy umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych dały możliwość  przeprowadzenia wielu inwestycji mających wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców.

Metoda rankingu polega na uwzględnieniu tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji. 

Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych. Dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. 

cxcx

 

Zestawienie obejmuje wartość wszystkich dotacji unijnych pozyskanych przez samorządy w latach 2014–2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

W kategorii „Miasteczka” Ostrów Lubelski zajął 60 miejsce na 607 miast w Polsce, gdzie wartość pozyskanych środków z funduszy unijnych na jednego mieszkańca wynosi 2172,84 zł

Głównie są inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej: 

  • modernizacja oczyszczalni ścieków
  • kanalizacja
  • modernizacja i rozbudowa wodociągu
  • modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim 

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie z Programu Infrastruktura domów kultury, którego budżet pochodzi z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. 

W ramach dofinansowania instytucja wzbogaci się o nowe instrumenty muzyczne dla osób, które wyrażą chęć nauki gry na instrumentach dętych. Mając na uwadze “trwanie” orkiestry widzimy wyraźną potrzebę kształcenia nowych kadr, które z czasem przejmą tradycję muzykowania od starszych członków orkiestry. A przypomnijmy iż nasza strażacka orkiestra dęta powstała w Ostrowie w 1927 roku. Było to dwa lata po założeniu przez Józefa Prokopowicza mieszkańca Ostrowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Siedleckim. Z jego inicjatywy i ówczesnego burmistrza Szczepana Kulika, zakupiono instrumenty, zwerbowano członków orkiestry i wspierano jej działania. Przez orkiestrę “przewinęło” się wiele pokoleń mieszkańców Ostrowa, warto również dodać że w powiecie lubartowskim istnieją tylko dwie takie orkiestry: w Lubartowie i w Ostrowie. Obecnie kapelmistrzem i nauczycielem gry jest Wojciech Durak absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, muzyk i aranżer Orkiestry Wojskowej i Teatru Muzycznego w Lublinie.Zachęcamy nie tylko młodzież ale również osoby dorosłe, które chciałyby rozpocząć przygodę z muzyką do dołączenia do naszej orkiestry. U nas istnieje możliwość nieodpłatnej nauki i użyczenia instrumentów. 

Nie da się ukryć, że muzyka łagodzi obyczaje, łączy pokolenia, uczy szacunku i życia w symbiozie. Patrząc z perspektywy czasu nasuwa się pytanie ile to już osób znalazło realizację swoich zainteresowań i marzeń, rozwinęło swoje umiejętności i doznało miłej przygody z muzyką. Dla niektórych osób to jedyna forma relaksu i wypoczynku, oderwania się od codziennej rzeczywistości. Jak długo trwać będą te piękne lokalne tradycje, ile uroczystości już było a ile zostanie jeszcze uświetnionych oprawą muzyczną orkiestry strażackiej z Ostrowa, jaki wkład pozostawi w krzewieniu kultury i dziejach Ostrowa, a ile razy Ostrów kojarzony będzie z orkiestrą dętą?

Dziękujemy burmistrzowi Józefowi Gruszczykowi i Radzie Miejskiej za życzliwość i wsparcie naszej pasji wspólnego muzykowania.

tablica inf

22 lipca 2021 r. nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej w Kaznowie, drogi gminnej w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice oraz przebudowanego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Kolechowicach Folwarku. W uroczystości udział wzięli między innymi: Robert Gmitruczuk- Wicewojewoda Lubelski, Michał Mulawa- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, przedstawicielPrzemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki, przedstawiciel Pana Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiciele Senatora Stanisława Gogacza, Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta Lubartowski, Jarosław Budka- Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego, Eliza Smoleń – Wójt Gminy Uścimów, przedstawiciel Wójta Gminy Serniki, przedstawiciel Wójta Gminy Niedźwiada ksiądz Stanisław Kluska – proboszcz parafii w Ostrowie Lubelskim, Marek Krakowski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Piotr Gajewski – Naczelnik Wydziału Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Ryszard Siatka – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Grzegorz Jaworski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, Janusz Białek – Prezes PRD Lubartów, Marek Najda – kierownik budowy PRD Lubartów, Wojciech Obroślak – kierownik budowy PRD Lubartów oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radni, sołtysi i mieszkańcy.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Dofinansowanie zakończonych inwestycji drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu Województwa Lubelskiego stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje drogowe dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L w Kaznowie realizowana w latach 2020-2021 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o długości 1308,5 m. Wartość robót budowlanych 2 322 813,52 zł. Wykonane zostały chodniki i zjazdy o pow. 1937 m2. Długość chodnika 879 m.

- Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice realizowana w latach 2020-2021 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o długości 3341 m. Wartość robót budowlanych 1 730 945,54 zł.

- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 103622L z drogą wojewódzką nr 813 w Kolechowicach Folwarku realizowana w 2021roku wspólnie z Województwem Lubelskim. Wartość robót budowlanych 106 736,23 zł.

Projekty mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników dróg oraz stanu nawierzchni zniszczonej przez wieloletnią eksploatację. Przeprowadzone inwestycje drogowe wpłynęły pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości, spełniły marzenia i wieloletnie oczekiwania mieszkańców Kaznowa, Kolechowic, Kolechowic-Folwarku i Kolechowic-Kolonii - zaznaczył Józef Gruszczyk Burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie i poświęcenie zakończonych trzech inwestycji drogowych zrealizowanych w 2021...

W dniu 11 maja 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy o dofinansowanie na „Poprawę gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii” i na „Poprawę gospodarki wodnej w Rozkopaczewie”.

W ramach powyższych zadań zostaną przebudowane Stacje Uzdatniania Wody oraz wybudowany wodociąg przy J. Mytycze w Rozkopaczewie.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Kaznów, Kaznów Kolonia, Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Ostrów Lubelski, Rudka Kijańska Rozkopaczew, Wólka Stara Kijańska, Radzic Nowy.

Wartość dofinansowania to łącznie 1 356 146 zł.

Zadania współfinansowane są

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UMW 0451 1 891x594

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi