Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2020

W dniu 26 września 2020 roku odbyła się uroczystość 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę – proboszcza parafii Ostrów Lubelski, podczas której został dokonany akt poświęcenia nowego sztandaru, ufundowanego przez społeczność lokalną jako wotum wdzięczności za długoletnią, pełną poświęcenia i zaangażowania działalność jednostki OSP w Ostrowie Lubelskim. Po zakończeniu Mszy św. nastąpił przemarsz kompani honorowej strażaków, orkiestry dętej, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz całej społeczności spod kościoła parafialnego na plac przed remizą OSP w Ostrowie Lubelskim.

W dalszej części uroczystości, już na placu przy remizie strażackiej, odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Pan Władysław Kowalik prezes OSP w Ostrowie Lubelskim jako gospodarz dokonał otwarcia uroczystości i powitał przybyłych gości w osobach: Szymon Osieleniec - w zastępstwie Beaty Mazurek Posła do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Gogacz - Senator RP, Przemysław Czarnek - Poseł na Sejm RP, Janusz Bodziacki - w zastępstwie Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, nadbryg. Grzegorz Alinowski - Komendant Wojewódzki PSP, Marian Starownik – w-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP i jednocześnie prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, bryg. Tomasz Podkański - Komendant Powiatowy PSP, st. bryg. Krzysztof Romanek - z-ca Komendanta PSP w Lubartowie, Lucjan Mileszczyk - wicestarosta Powiatu Lubartowskiego, Grzegorz Szyszko - Dyrektor Biura ZW ZOSP RP w Lublinie, Mirosław Gajewski - Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie, Jacek Zapasa - Nadleśnictwo Parczew, Eliza Smoleń – Wójt Gminy Uścimów, Marek Kubik - Wójt Gminy Niedźwiada, Paweł Woźniak – Wójt Gminy Serniki, Bogumił Szydełko - Kierownik Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim, Tadeusz Harasim – właściciel Masarni, Barbara Gruszczyk - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Ostrowie Lubelskim. Powitał również przedstawicieli Rady Miejskiej na czele z jej przewodniczącym p. Jerzym Sobichem, poczty sztandarowe z poszczególnych jednostek OSP naszej gminy, orkiestrę dętą OSP w Ostrowie Lubelskim na czele z kapelmistrzem p. Wojciechem Durakiem, nie wymienionych z nazwiska dyrektorów zakładów pracy, instytucji i sponsorów oraz przybyłych członków jednostek OSP z terenu gminy w tym macierzystej jednostki z Ostrowa Lubelskiego.

Przedstawiciel OSP Ostrów Lubelski dh Natalia Kowalska przedstawiła zebranym historię jednostki. W kolejnym punkcie programu nastąpiło odczytanie aktu ufundowania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego. Ważną częścią rytuału strażackiego było wbijanie gwoździ na drzewcu sztandaru i wpis do księgi pamiątkowej przez zaproszonych gości. Akt nadania sztandaru odczytał Grzegorz Szyszko – kierownik Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie. W dalszej części następuje przekazanie poświęconego sztandaru przez Józefa Gruszczyka przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru - Burmistrza Ostrowa Lubelskiego na ręce Mariana Starownika - prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, który przekazał uroczyście sztandar prezesowi jednostki a ten po prezentacji wręczył go pocztowi.

Ważnym wydarzeniem tej uroczystości były odznaczenia. Uchwałą prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadano Złoty Znak Związku dla OSP w Ostrowie Lubelskim. Dekoracji dokonał Marian Starownik - prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 100-lecia OSP w Ostrowie Lubelskim a następnie poświęcenie jej oraz figury św. Floriana przez ks. Stanisława Kluskę - proboszcza Parafii Ostrów Lubelski.

Kolejną ceremonią było wręczenie odznaczeń strażakom. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie Złotym Znakiem Związku zostali odznaczeni: dh Tadeusz Bernacki, dh Czesław Drozd i dh Tadeusz Górny. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali uhonorowani: dh Dominik Brzyski, dh Stanisław Drabik, dh Leon Gruszczyk, dh Łukasz Kowalski, dh Zygmunt Kwit, dh Władysław Miedzianowski, dh Halina Mąka, dh Mirosław Marciniak, dh Michał Marciniak. Srebrne medale otrzymali: dh Marcin Kapitan, dh Bogdan Kutkiewicz, dh Józef Woźniak, dh Krzysztof Wróbel, dh Patryk Wróbel. Natomiast brązowe: dh Mateusz Domański, dh Dawid Drabik, dh Hubert Jośko, dh Jakub Kubera, dh Agnieszka Smyk, dh Kazimierz Zabłuda.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lubartowie odznakę „Wzorowy strażak” otrzymali: dh Kamil Barszcz, dh Bartłomiej Drabik, dh Ryszard Kowalski, dh Kamil Kozicki, dh Karolina Łubkowska, dh Mateusz Sidor. Wszyscy odznaczeni są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim.

W imieniu odznaczonych za otrzymane medale i odznaki podziękował dh Tadeusz Bernacki. W imieniu zaproszonych gości głos zabrał Stanisław Gogacz - Senator RP. Podziękował strażakom za lata poświęcania oraz ogromne zaangażowanie strażaków ochotników. Zwrócił uwagę, że członkowie jednostki swoją ofiarną pracą i służbą dają przykład solidarności społecznej, sztuki służenia innym, niesienia pomocy w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Na zakończenie p. Władysław Kowalik – prezes OSP Ostrów Lubelski podziękował wszystkim przybyłym gościom, współorganizatorom i zaprosił na poczęstunek do remizy.

K.H.

25 września 2020 r. w Ostrowie Lubelskim został podpisany przez 11 samorządów list intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz podjęcia działań mających na celu realizację projektu budowy nowego połączenia kolejowego na trasie Bogdanka – Łęczna – Ostrów Lubelski – Parczew.

Inwestycja ta połączyłaby trzy powiaty: łęczyński, lubartowski oraz parczewski, a w dalszej perspektywie świdnicki i lubelski. Na podstawie mapy potencjalnego przebiegu linii kolejowej opracowanej przez Biuro Ministerstwa Infrastruktury nowa trasa przebiegałaby przez mało zurbanizowane, płaskie tereny następujących gmin: Puchaczów, Łęczna, Ludwin, Uścimów, Ostrów Lubelski, Niedźwiada, Siemień i Parczew, dając tym samym szansę na rozwój i promocję tych terenów. Pozwoli wyeliminować występujące w tym rejonie obszary wykluczenia transportowego. Planowany projekt jest niezbędnym, infrastrukturalnym przedsięwzięciem polityki wyrównywania szans rozwojowych.

Samorządy wyraziły również potrzebę budowy kolei wąskotorowej na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego jako uzupełnienie istniejącej sieci komunikacyjnej, która w znacznym stopniu przyczyniłaby się do rozwoju turystyki w regionie o niezwykle wysokich walorach przyrodniczych.

Kolej jest bezpiecznym, ekologicznym transportem dla ludzi oraz szansą dla przedsiębiorstw w tańszym transporcie towarów. Stanowiłaby dogodny dojazd do ważnych miejsc naszego regionu: m. in. Portu Lotniczego Lublin oraz kopalni węgla kamiennego w Bogdance. Uruchomienie zamierzonego połączenia kolejowego pozwoli na swobodny ruch pasażerski i towarowy oraz umożliwi wygodniejszy, szybszy i bezpieczniejszy dojazd m.in. do miejsc pracy, uczelni, szkół, instytucji użyteczności publicznej oraz miejsc opieki zdrowotnej. Nowe połączenie kolejowe zmniejszyłoby korki i poprawiłoby bezpieczeństwo na drogach, szczególnie w okresie wakacji i w czasie długich weekendów.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (list-1.pdf)list intencyjny 944 kB521

Wykonawca nowej sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim firma  Geo-Term od  23.09.2020 r. rozpoczyna próby ciśnieniowe oraz dezynfekcję sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim.Możliwe będą chwilowe spadki ciśnienia wody oraz tymczasowy brak wody. 

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

IMG 20200918 08490718 września 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Starej Kijańskiej, nr 103632L, na odcinku od km 0+319,5 do km 0+767. Województwo Lubelskie reprezentował Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Na podstawie uchwały Nr CXXXV/2708/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału w 2020 roku środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, przyznana została Gminie Ostrów Lubelski dotacja celowa w roku 2020 w kwocie 80 000 zł. Kwota ta stanowi 46,11% kosztów.

Ogólna wartość brutto zadania wynosi:

  • przed przetargiem 282 513,17 zł;

  • po przetargu 185 472,03 zł;

uwzględniając przy tym podział kosztów w rozbiciu na:

  • koszty kwalifikowalne wynoszące 173 485,18 zł;

  • koszty niekwalifikowalne wynoszące 11 986,85 zł.

10 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji) stanowił obiekt o wartości: 2 100 193,77 zł (brutto).

Długość przebudowanych dróg wynosi 2987 m w tym droga nr 103626L – 1236 m, droga nr 103627L – 1751 m.

4 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji), stanowił obiekt o wartości: 1 557 504,45 zł (brutto). Długość przebudowanych dróg wynosi 2369 m w tym droga nr 103616L – 2288 m, droga nr 103617L – 617 m.

 

 

GRYPSY Z CELI ŚMIERCI koncert słowno-muzyczny poświęcony pamięci Łukasza Cieplińskiego odbył się 17 września 2020r. w Sali kinowej ostrowskiego Centrum Kultury.

 Na warstwę słowną złożyły się zapiski z więzienia jakie do swojej żony Jadwigi i syna Andrzeja skierował podpułkownik Łukasz Ciepliński pseudonim "Pług"- dowódca IV komendy zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Żołnierz Wyklęty. Jest to zapis testamentu katolika i patrioty z ponadczasowym, uniwersalnym przesłaniem, chwytający za serce każdego, któremu bliskie są wartości takie jak: "Bóg, honor i ojczyzna". W wydarzeniu udział wzięli: aktor młodego pokolenia Marcin Kwaśny, znany z takich filmów o Żołnierzach Niezłomnych jak: „Historia Roja”, ”Pilecki” czy „Wyklęty” oraz saksofonista, wybitny muzyk i kompozytor Marcin Świderski. Muzyka film pt Ulica.
Łukasz Ciepliński, niezłomny dowódca AK i WiN, walczył z Niemcami, a następnie z sowieckim okupantem, więzień komunistycznej katowni, zamordowany strzałem w tył głowy przez komunistów, symbol nieugiętej postawy wobec komunistycznej władzy. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. Postać Łukasza Cieplińskiego znalazła się na marginesie historii, dlatego ważnym jest nauczanie i przypominane o tych, zapomnianych żołnierzach, którzy stawiali zbrojny opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu i sowietyzacji Polski.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że od 21 września 2020 roku rozpocznie się wymiana czynnika solarnego w instalacjach solarnych zamontowanych w 2014 roku w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonawcą jest PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina.

Po wykonaniu powyższych czynności serwisowych zostaną rozpoczęte czynności zmierzające do przeniesienia prawa własności do instalacji solarnej na rzecz Mieszkańca.

16.09.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelski podpisano umowę z PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina na wymianę czynnika solarnego w 506 instalacjach solarnych zamontowanych w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wartość umowy: 128 535,00 zł.

Termin wykonania: 60 dni.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi