Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2022

Informujemy, że 8 października 2022 r. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2019-2021, w którym pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat na realizację zadań inwestycyjnych.

W kategorii „Miasta Inne” Ostrów Lubelski zajął 66 miejsce na 620 miast w Polsce i został najwyżej sklasyfikowany w województwie lubelskim, wydając na inwestycje 1438,63 zł na osobę. Dla porównania - w latach 2017-2019 byliśmy na 180 miejscu, w latach 2018-2020 na 59 miejscu tego rankingu.

ranking

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Ranking_Nr_20-2022_Iinwestycje_2019-2021.pdf)Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2019–2021 44009 kB177

20220816 121654W dniu 16.08.2022 r. Lubelska Izba Rolnicza, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Burmistrz Ostrowa Lubelskiego przekazali na ręce wiceprezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Połonnym na Ukrainie pomoc rzeczową dla Polaków mieszkających w tym mieście. W przekazanych darach znalazły się środki czystości, środki higieniczne oraz długoterminowe produkty spożywcze. Artykuły zostały zakupione przez Lubelską Izbę Rolniczą, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz pochodziły ze zbiórek zorganizowanych wśród mieszkańców naszej gminy.

Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom za przekazane dary.

galeria zdjęć...

Czytaj więcej: Pomoc rzeczowa dla Polaków mieszkających na Ukrainie

W związku z ograniczeniami widoczności, Urząd Miejski Ostrów Lubelski zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych, a których gałęzie drzew i krzewów zwisają nad drogi gminne, pobocza oraz inne elementy drogi o ich przycięcie do wysokości 4,5 m nad skrajnią  drogi (tj. wolną, nie zabudowaną przestrzenią nad jezdnią, poboczami i innymi elementami drogi).

Zwisające konary drzew i krzewów znacznie utrudniają korzystanie z dróg np. niszczą karoserie pojazdów poprzez ich porysowanie, ograniczają widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego i pieszego.

Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania. Dokumenty o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP; Dodatek przysługuje podmiotom wskazanym w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk - Skp) x 0,4,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D - wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.docx)WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU 25 kB130
Pobierz plik (Wzór wniosku o dopłatę dla podmiotów wrażliwych.pdf)WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU 366 kB131

Czytaj więcej: Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim informuje, że zgodnie z rekomendacjami Wojewody Lubelskiego w sprawie dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem przygotowany jest proces wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Ostrów Lubelski. Preparat ten będzie wydawany mieszkańcom wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat profilaktyki jodowej. Równocześnie podajemy informację na temat punktów wydawania tabletek jodku potasu, które w przypadku uruchomienia akcji wydawania będą uruchomione na terenie naszej gminy.

PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU I ZASIĘG TERYTORIALNY Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI.

Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim – miejscowości: Ostrów Lubelski, Jamy, Bójki

Szkoła Podstawowa w Kaznowie – miejscowości: Kaznów, Kaznów-Kolonia

Szkoła Podstawowa w Kolechowicach – miejscowości: Kolechowice, Kolechowice-Folwark, Kolechowice-Kolonia

Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie – miejscowości: Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Wólka Stara Kijańska


1 6

 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dodatek przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 , 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022r. ,albo po tym dniu- w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej emisyjności budynków, o których mowa w art.27g ust.1 tej ustawy. Wnioski można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (wniosek-inne-zrodla.pdf)WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU 470 kB197

Czytaj więcej: Nabór wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł...

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi